Mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënst. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Mondhygiëniste Marloes Eijsink

Marloes Eijsink is in 2002 afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hanzehogeschool van Groningen. Haar afstudeeropdracht ging over angst bij tandheelkundige behandelingen. Voordat ze aan de studie mondhygiëne begon heeft ze de 3-jarige opleiding tot tandarts assistent afgerond aan het ROC te Hengelo. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten en staat ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister van paramedici. Deze heeft tot doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Na haar afstuderen als mondhygiënist heeft ze bijna 5 jaar met veel plezier gewerkt in een algemene tandartsengroepspraktijk. Daar heeft ze naast algemene paro-werkzaamheden ook orthodontische behandelingen Uitgevoerd.